A tisztaság Eszköze – néhány szó a cégünkről

 

 

Az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft. – az Eszköz Kft. – 2003-ban alakult, azzal a céllal, hogy a királyváros közigazgatási területén a köztisztasági feladatokat, jellemzően a hulladékgyűjtést, szállítást és elhelyezést ellássa. A várossal kötött közszolgáltatói szerződése 2013. december 31-ig van érvényben, azaz a vonatkozó törvények és önkormányzati rendeletek értelmében települési szilárdhulladék-szállítás ügyében helyben kizárólagosan az Eszköz Kft-hez kell fordulni. Az ingatlantulajdonos magánszemélyek, illetve az esztergomi vállalkozások a cég szolgáltatásait kell, hogy igénybe vegyék. Mindezt részletesen szabályozza – így az esetleges mentességeket is – a 14/2012. (I. 26.) számú, a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelettel módosított 10/2004. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet.

 

Az Eszköz Kft. a következő feladatokat látja el:

  • lakossági kommunális és lom hulladék gyűjtése, előkezelése, szállítása

  • gazdálkodó szervezetek kommunális hulladékának a gyűjtése, előkezelése és szállítása

  • építési törmelék begyűjtése, előkezelése és tárolása (csak megrendelt konténeres szállítás esetén!)

  • szelektíven gyűjtött, hasznosítható csomagolási hulladék begyűjtése, előkezelése, hasznosítóknak történő átadása,

  • ügyfélszolgálat üzemeltetése

 

A társaság működése

Az országban található több hulladékkezelőhöz hasonlóan, 2009. július 16-án bezárásra került az Eszköz Kft. által üzemeltetett esztergom-kertvárosi hulladéklerakó. Az azóta Esztergom közigazgatási területén begyűjtött, valamint az egyéb – vállalkozások és magánszemélyek által a telephelyre beszállított – kommunális és lom hulladék a Vertikál Zrt. által üzemeltetett, Polgárdiban található hulladéklerakón kerül végleges ártalmatlanításra. A Kft. jelenlegi környezetvédelmi engedélye lehetőséget biztosít a begyűjtött, úgynevezett inert (kb. „építkezés során keletkezett”) hulladékok telephelyen történő tárolására, amelyek később a rekultiváció során felhasználásra kerülhetnek.

Az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft. főtevékenysége a nem veszélyes szilárd hulladék gyűjtése, előkezelése és szállítása, amit a vállalat Esztergom közigazgatási területén végez. A lakossági hulladékgyűjtést a hatályos önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott napokon és területeken végezzük. A hulladékszállítási díjat az Eszköz Kft. közvetlenül a lakosoknak számlázza, a teljesítést követően havonta, utólagosan.

Cégünk üzemelteti a kertvárosi, átrakó állomással felszerelt hulladékkezelő telepet is, ahol a begyűjtött hulladékok előkezelése és az inert hulladékok tárolása történik.

 

Szolgáltatásaink és rendezvényeink

Az Eszköz Kft. a települési szilárdhulladék-gyűjtésen és kezelésen, illetve építésitörmelék-átvételen túl Ügyfeleinek szolgálatára áll a – házhoz menő – lomtalanítás és a Zöldjárat rendszerével (amelyekről bővebben a kezdőoldali menüpontoknál olvashat). A cég továbbá hulladékszállításra bérbe bocsátja, 4 m3-es-es, 5 m3-es-es, 7 m3-es-es és 8 m3-es-es konténereit, nem csak Esztergom közigazgatási területén, hanem Dorog, Csolnok, Leányvár, Tát, Tokod, Tokodaltáró, Tokod-Üveggyár és Pilismarót településekre vonatkozóan is.

Minden évben ősszel és tavasszal – partnercégeinkkel közösen – megrendezzük az elektronikai hulladékok gyűjtésének akcióját, amikor a kijelölt pontokon, a kijelölt időpontban – jellemzően: hétvégén, szombaton – az esztergomi lakosok ingyenesen adhatják le a háztartásokban keletkezett mindenféle elektronikai hulladékaikat. Például: elektromos háztartási gépeket és szerszámokat, elektromos tűzhelyeket, számítógépeket, (használhatatlan, ám) ép állapotban lévő televíziókat és monitorokat, hűtőgépeket, MP3- és CD-lejátszókat, valamint ólomakkumulátorokat.

Számunkra fontos a környezettudatos magatartás kialakítása, amelyet gyerekkorban kell elkezdeni. Ezért 2011 tavaszán elsősorban a kisebbeket célzó „tavaszi környezetvédelmi hetet” indítottunk. Ennek keretében nekik szólt az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. országjáró, egyedülálló előadás-sorozatának esztergomi állomása, amikor a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola kilencedik és tízedik évfolyamának tanulóinak a Kacskaringók Virtustársulat mutatta be a „Mi van?” című, interaktív környezetvédelmi drámajátékot. A „Doboz-nap” kezdeményezése az esztergomi óvodásokat és általános iskolásokat célozta. Bevonásukkal került sor az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) rendezvényére, amikor is a szervezők arra hívták fel a kicsik és a nagyok figyelmét, hogy a – (több rétegű) tejes, gyümölcsleves – italos kartonok szelektíven gyűjthető és újrahasznosítható csomagolóanyagok. A szervezők összesítése és tapasztalata szerint jó példát mutatott a felnőtteknek Esztergom több mint háromezer óvodása és iskolása: húszezer fölötti darabszámban, 656 kilogrammnyi italos kartondobozt gyűjtöttek. A legügyesebbeket az IKSZ és Eszköz Kft. pénz-, illetve tárgyjutalomban részesítette.

A gyerekek részére 2011. május 12-én nyílt napot tartottunk a kertvárosi hulladékkezelő telepünkön, partnereink, a PET–palack-újrahasznosítással foglalkozó Fe-Group Invest Zrt. és az IKSZ Egyesülésközreműködésével. A mintegy kétszáz esztergomi ovis, hetven általános iskolás és harminc középiskolás kilenc csoportban, csoportonként kb. negyven perc alatt tudták megtekinteni a telephelyet, az Eszköz Kft. által biztosított ingyenes busz folyamatos ingajáratban hozta-vitte a gyerekeket reggeltől délutánig.

Május 14-én pedig – a tavaszi elektronikai hulladékgyűjtéssel egy napon – szerveztük meg a nyílt napot, ezúttal a felnőttek részére.

Az Eszköz Kft. igyekszik élni a lehetőségekkel, hogy az ügyfélszolgálati vagy munkaórákon túlmenően is élő kapcsolatot ápoljon az esztergomi lakossággal, gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. 2011-ben ezért vettünk részt az esztergomi Rugby Club Hotel által szervezett május 29-i Nagy-Duna sétányi Gyereknapi Sport-kavalkádon. Az egész napos rendezvényen az Eszköz Kft. erre az alkalomra összeállított környezetvédelmi totóval, szelektív hulladékgyűjtési bemutatóval és játékkal várta a gyerekeket, s hulladékszállítói autóit is „kipróbálhatták” a kisebbek és a nagyobbak. Ezért voltunk jelen a 2011. júniusi Pünkösdi Kiállítás és Vásárrendezvényén a Pézsa Tibor Városi Sportcsarnokban, illetőleg emiatt szerveztük meg ugyanott 2011. késő őszén az első Eszköz-focikupát, teremlabdarúgó-viadalt.

 

Felkészülten állunk a kihívások elé

Egy település köztisztaságért minden esetben az ottani helyhatóság az illetékes és az eljáró szerv, a köztisztasági szolgáltatást végső soron ellátó szakcég csupán az önkormányzati feladat szerződéssel hitelesített elvégzője. A cégünk tevékenységei közül a lakosság túlnyomó többségében a szemétszállítással találkozik. Ez a feladatkör speciális. A Hulladékgazdálkodási törvény (HGT) szerint mindenképp el kell végezni – hiszen az elszállítatlan szemét nem esztétikai kérdés, hanem egészségügyi: fertőzések, megbetegedések, járványok forrásává válhat.

Idén – és a következő években – a magyarországi hulladékgazdálkodást gyökeresen átformáló intézkedések lépnek érvénybe. Leginkább az új HGT és ezzel összefüggésben a szemétdíj-szedés átformálása, esetlegesen a hatósági áras szemétdíj bevezetése hoz változásokat. Az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete többségi birtokában lévő Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft. emberi erőforrásait, szakmai felkészültségét, technikai eszközeit és szervezetét tekintve felkészült arra, hogy mind a jelen időben, mind a megváltozott körülmények között a lehető legjobb módon lássa el a feladatait. Mottónk: „Legyen tiszta és rendezett Esztergom!”.

Go to top